کسب و کار شما با داشتن یک وب سایت معتبر می شود. بدون داشتن وب سایت مشتریان بالقوه ی شما به سمت رقبایی که سایت دارند کشیده می شوند.
اگر شما یک سایت با کیفیت و دارای اطلاعات مفید داشته باشید، مردم حتما تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . وب سایت تائیر زیادی بر اعتماد مشتری های بالقوه دارد.
داشتن وب سایت به خصوص برای کسب و کارهای خانگی سودمند است، زیرا شما فروشگاهی برای ترویج محصولات یا خدمات خود ندارید.