رشد و پیشرفت در #کسب_و_کار

1) عادات شما می توانند سبب موفقیت یا شکست شما در کسب و کارتان شوند. هر قدمی که برمی دارید آجری را برای ساخت خانه ای که سمبلی از وجود خودتان است، فراهم می آورید. بنابراین برای انجام این کار مصمم باشید.

2) شما آنچه می خوانید هستید. اگر بدن شما انعکاسی از آنچه می خورید باشد، ذهن تان نیز، انعکاس آنچه می خوانید است. بنابراین تلاش کنید تا آن را تنها با آبنبات های نه چندان مناسبی چون شبکه های اجتماعی تغذیه نکنید.

3) نمی توانید کسب و کار خود را با هیچ فردی دیگری مقایسه کنید. هر کدام از ما چالش های مربوط به کسب و کار خودمان را داریم و در پس منحصربفرد بودن این مسیرها، دلیلی وجود دارد. به درس هایی که تنها مخصوص کار شما هستند توجه و تمرکز داشته باشید.

4) حلقه اطراف شما، تیم رویایی تان است. اگر در اطراف خود افراد منفی را جمع کرده باشید، رویاهای تان از بین خواهند رفت. حال آنکه اگر اطراف تان از افراد مثبت اندیش پر شده باشد، دسترسی به رویاهای تان امکانپذیرتر خواهد بود. پس این برعهده شماست که تیم رویایی خودتان را بسازید.

5) پیشرفت در کسب و کارتان نتیجه میزان شناختی است که از خود دارید. این امر همواره به شناخت از خودتان باز می گردد. هر اندازه از ترس ها، ضعف ها، چالش ها و در کل از خود آگاهی بیشتری داشته باشید موفق تر خواهید بود.