• 09116805530
دوره طراحی دیتابیس ، تحلیل پروژه و معماری نرم افزار

دوره طراحی دیتابیس ، تحلیل پروژه و معماری نرم افزار

همانطور که می دانید، ماندن در بازار کار و ارائه بهتر محصولی که عرضه می کنید یک هنر است. گروه ما با بررسی دنیای تجارت و تکنولوژی ، با به کار گیری از دانش روز تصمیم به برگزاری رویدادی را گرفت که در آن به هنرجویانی که دنبال پیشرفت و ترقی هستند، فوت و فن های ماندن و پیشرفت در بازار کار آموزش دهد.
نویسنده: M.Montazernia
ادامه مطلب