این فروشگاه با طراحی اختصاصی و منحصر به فرد ایجاد شده تا بهترین بازدهی از نظر سرعت و بهینه سازی برای گوگل را داشته باشد و موارد سئو کاملا در آن به بهترین نحو لحاظ گشته