تو یک تفاوت داری
همین که جستجو کردی نشون میده که به دنبال موفقیت هستی پس اولوین قدم رو برداشتی.

 

در جلساتی که یک طوفان ذهنی بوجود میاد شرکت کن و شروع کن به مطالعه ایده ها.

 

در جلسات ایده پردازی شهرت شرکت کن و یک فضای خلاقانه و بی نظیر رو تجربه کن.

 

بازار سنجی
گروه تحقیق بازار سنجی های لازم رو انجام میده.

 

ایده رو بپز
ایده رو با کارشناسان ایده پردازی مطرح کن تا تکمیل بشه.

 

جرقه زده میشه
بلاخره محیط خلاقانه کارشو میکنه و یک جرقه زده میشه.

 

گروه تشکیل میشه
گروه متشکل از عوامل اجرایی و سرمایه گذاری تشکیل میشه.

 

اجرا
توسط گروه های شهری به صورت گسترده اجرا میشه.

 

ثمره کارو ببین
یک برند موفق ایجاد میشه و با قدرت به فعالیت ادامه میده.