اما لازم است بدانید که همان گونه که در دنیای حقیقی میان افراد رقابت وجود دارد، در دنیای مجازی هم، میان افراد هم صنف رقابت وجود دارد. هر کدام از آن ها تمایل دارند سایت خود را نسبت به دیگر برتری دهد تا شانس فروش و موفقیت او بیشتر شود. علت این امر این است که زمانی که کاربر به دنیال محصول یه حرفه خاصی است، در گوگل سرچ می کند و به صورت ذاتی، معمولا در صفحه گوگل به سراغ ۳ لینک اول می رود لذا سایت هایی شانس موفقیت بیشتر دارند که در این رتبه ها قرار گرفته باشند و این امر محقق نمی شود جز با سئو سایت براساس اصول سئو.
پس همان گونه که متوجه شدید، سئو ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با موفقیت در تجارت الکترونیک دارد.