استوری اینستاگرام امکان تعامل بیشتر دنبال کنندگان و مخاطبان با برند، را فراهم می ­کند.

شما می توانید یک عکس یا ویدئوی کوتاه برای جلب توجه مخاطبان تان انتخاب کنید. سپس نام  برند خود را به اندازه کافی برجسته درج کنید تا پس از ناپدید شدن آن، کاربران شما را به خاطر بسپارند و جستجو کنند.